Hasta Bakıcı

Yaşlı Bakıcı

Çocuk Bakıcı

Bebek Bakıcı

PREV
NEXT

Çalışma & Oturma İzni Hizmetleri

Çalışma & Oturma İzni

GENEL ESASLAR
Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak istisna olarak ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise YÖK tarafından çalışma izni verilmektedir. Bakanlığımıza yapılacak çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır. Yabancıların istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendisi çalışma izni başvurusunda bulunamaz.

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
Bakanlığımıza çalışma izin başvuruları Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili tarafından, PTT’den alınan e-Devlet şifresi ile e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların usul ve esasları Bakanlığımız internet sitesinde (www.csgb.gov.tr/uigm) detaylı olarak yer almakta olup, çeşitli sektörler itibarıyla ayrı ayrı hazırlanmış başvuru kılavuzlarımız da sitede yer almaktadır.

İzmir Çalışma & Oturma İzni

Yurtdışından: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler. Temsilcilik tarafından başvurunun kabulü halinde, yabancı şahsa işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruda kullanılmak üzere bir referans numarası verilir. Referans numarası alınmasını takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden çalışma izin başvurusunu yapması ve başvurunun tamamlanmasına müteakip sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin taraflarca imzalanarak Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ancak başvuru formunun yabancı tarafından imzalanamadığı durumda tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de bu belgelere eklenmesi gerekmektedir.

Yurtiçinden: İçişleri Bakanlığı’ndan en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve ikamet izninin süresi sona ermemiş bir yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren veya işveren vekili Bakanlığımıza e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilir.Bu şekilde yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasına müteakip sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin imzalanarak 6 işgünü içinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur.

Türkiye İş Kurumu Özel İstihdam Büroları 522 Numaralı İzin Belgesine sahibiz.

Şikayet Hattı

Herhangi bir şikayet durumunda
0232 489 13 10 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.

Alya Danışmanlık Hizmetleri Bünyesinde Çalışandan Ücret Alınması Kesinlikle Yasaktır.

İletişim Bilgilerimiz:

İzmir Şube:
Cemal Gürsel Blv. Yalı Cad.
No: 224 Kat: 4 Eren İş Merkezi
(Karşıyaka İskele Karşısı, YapıKredi Bank Yanı)
Telefon: 0232 364 12 00
Gsm: 0530 499 96 22
E-mail: info@bakicihizmeti.biz

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Yukarı